МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Бели брег

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

  
elena_ilicheva_andreeva мл. полицейски инспектор
 Елена Иличева Андреева

Обслужван район: с. Бели брег и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Бели брег - кметство ет. ІІ
Приемно време: Вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефони за връзка: 09512 / 220, с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112