МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Бели брод

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

 

Обслужван район: с. Бели брод и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Бели Брод - кметството ет. ІІ
Приемно време: Вторник от 10,00 до 12,00 ч.

Телефони за връзка: 095136 / 29 50
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112
 младши полицейски инспектор
 Ивайло Иванов