МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Ерден

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

  
 
 младши полицейски инспектор
Калин Александров
Обслужван район: с. Ерден и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Ерден - кметство ет. ІІ
Приемно време: Понеделник от 10.00ч. до 12.00ч.
Телефони за връзка: 09513 / 25 57
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112