МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Громшин

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

 

Обслужван район: с. Громшин и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Громшин - кметството ет. ІІ
Приемно време: Сряда от 14.00ч. до 16.00ч.
Телефони за връзка: 09516 / 21 68
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112

младши полицейски инспектор
Кузман Димитров Куздов