МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Кобиляк

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

 

Обслужван район: с. Кобиляк и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Кобиляк - кметството ет. ІІ
Приемно време: Петък от 14,00ч. до 16,00ч.
Телефони за връзка: 09517 / 220
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112

младши полицейски инспектор
Кузман Димитров Куздов