МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Лехчево

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

Обслужван район: с. Лехчево и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Лехчево - кметство ет. ІІІ
Приемно време:
Четвъртък от 13,00 ч. до 15,00 ч.
Телефони за връзка: 09516 / 22 11
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112
      

 младши полицейски инспектор
  Данаил Руменов Николов