МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Мадан

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

 

Обслужван район: с. Мадан и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Мадан - кметството ет. ІІ
Приемно време:
Четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.    
Телефони за връзка: 09515 / 220
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112

младши полицейски инспектор
  Иван Методиев Петков