МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Мърчево

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

    мл. полицейски инспектор
  Благомир Димитров Благоев


Обслужван район: с. Мърчево и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Мърчево - кметство ет. ІІ
Приемно време: Вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефони за връзка: 09518 / 220
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112