МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Охрид

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

 
 
  elena_ilicheva_andreevaмл. полицейски инспектор
  Елена Иличева Андреева
Обслужван район: с. Охрид и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Охрид - кметството ет. ІІ
Приемно време: Петък от 10,00ч. до 12,00ч.
Телефони за връзка: 09513 / 25 28
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112