МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Пали лула

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

 elena_ilicheva_andreeva
 мл. полицейски инспектор
  Елена Иличева Андреева
Обслужван район:     с. Пали Лула и прилежащото землище
Адрес на приемната:  с. Пали Лула - кметство
Приемно време:         Петък от 14-16 ч.
Телефони за връзка:  с РУ МонтанаМ 096/ 301 604
                                 и тел. 112