МВР

ОД Монтана

 

община Бойчиновци - с. Владимирово

гр. Бойчиновци, с. Бели брег, с. Бели брод, с. Владимирово, с. Громшин, с. Ерден, с. Кобиляк, с. Лехчево, с. Мадан, с. Мърчево, с. Охрид, с. Пали лула, с. Портитовци

  
 

Обслужван район: с. Владимирово и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Владимирово - кметството, ет. 2  
Приемно време: Понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефони за връзка: 09514 / 320
с РУ Монтана: 096/301 604 
и тел. 112
      

 младши полицейски инспектор
Мирослав Георгиев Видолов