МВР

ОД Монтана

 

община Лом - с. Долно Линево

с.Добри Дол, с.Долно Линево, с.Замфир, с.Ковачица, с.Орсоя, с.Сливата, с.Сталийска махала, с.Станево, с.Трайково

 мл. полицейски инспектор Теодор Валентинов Ангелов

Обслужван район:
с. Долно Линево и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Долно Линево - кметството
Приемно време: Сряда от 14.00ч. до 16.00ч.
Петък от 13.00ч. до 15.00ч.
Телефони за връзка: 0971 / 66 653
с РУ МВР: 0971 / 66 225
и тел.112