МВР

ОД Монтана

 

община Лом - с. Ковачица

с.Добри Дол, с.Долно Линево, с.Замфир, с.Ковачица, с.Орсоя, с.Сливата, с.Сталийска махала, с.Станево, с.Трайково

angel_georgiev_hristovмл. полицейски инспектор
Ангел Георгиев Христов 

Обслужван район:
с. Ковачица и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Ковачица - кметството
Приемно време: Четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.
Телефони за връзка: 09720 / 220
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел.112