МВР

ОД Монтана

 

община Лом - с. Орсоя

с.Добри Дол, с.Долно Линево, с.Замфир, с.Ковачица, с.Орсоя, с.Сливата, с.Сталийска махала, с.Станево, с.Трайково

младши полицейски инспектор Иван Росенов Дизов


Обслужван район:
с. Орсоя и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Орсоя - кметството
Приемно време: Понеделник от 13.30ч. до 14.30ч.
Вторник от 13.30ч. до 14.30ч.
Сряда от 13.30ч. до 14.30ч.
Четвъртък от 13.30ч. до 14.30ч.
Телефони за връзка: 09728 / 366
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел.112