МВР

ОД Монтана

 

община Лом - с. Сливата

с.Добри Дол, с.Долно Линево, с.Замфир, с.Ковачица, с.Орсоя, с.Сливата, с.Сталийска махала, с.Станево, с.Трайково

младши полицейски инспектор
Иван Росенов Дизов

Обслужван район:
с. Сливата и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Сливата - кметството
Приемно време:

Понеделник от 10.00ч. до 11.00ч.
Вторник от 10.00ч. до 11.00ч.
Сряда от 10.00ч. до 11.00ч.
Четвъртък от 10.00ч. до 11.00ч.

Телефони за връзка: 09728 / 220
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел.112