МВР

ОД Монтана

 

община Лом - с. Сталийска махала

с.Добри Дол, с.Долно Линево, с.Замфир, с.Ковачица, с.Орсоя, с.Сливата, с.Сталийска махала, с.Станево, с.Трайково

 emil_vasilev_cvetanovМладши полицейски инспектор
Eмил Васев Цветанов

Обслужван район:


с. Сталийска махала и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Сталийска махала - кметството
Приемно време: Сряда от 15.00ч. до 17.00ч.  
Телефони за връзка: 09722/ 322
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел. 112