МВР

ОД Монтана

 

община Лом - с. Трайково

с.Добри Дол, с.Долно Линево, с.Замфир, с.Ковачица, с.Орсоя, с.Сливата, с.Сталийска махала, с.Станево, с.Трайково

 emil_vasilev_cvetanovМладши полицейски инспектор
Емил Васев Цветанов


Обслужван район:
с. Трайково и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Трайково - кметството
Приемно време: Четвъртък от 10.00 ч. до 11.30 ч.
Телефони за връзка: 09723/ 320
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел. 112