МВР

ОД Монтана

 

община Лом - с. Замфир

с.Добри Дол, с.Долно Линево, с.Замфир, с.Ковачица, с.Орсоя, с.Сливата, с.Сталийска махала, с.Станево, с.Трайково

 мл. полицейски инспектор
Теодор Валентинов Ангелов


Обслужван район:

с. Замфир и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Ковачица - кметството
Приемно време: Сряда от 14.00ч. до 16.00ч.
Телефони за връзка: 09726 / 220
с РУ МВР: 0971 / 66 225
и тел.112