МВР

ОД Монтана

 
Началник РУ на МВР - Берковица

petar_andreev Главен инспектор Петър Андреев

 Роден на 22.02.1977 г. в гр. Лом
 Завършил факултет "Полиция" на АМВР-гр. София
 специалност "Противодействие на престъпността
 и опазване на обществения ред"
 2004 г. - постъпва в Криминална полиция на РУ Лом
 2012 г. - н-к Участък с. Якимово
 12.10.2018 г. - впд н-к РУ Берковица

 Награждаван 6 пъти за постигнати високи професионални резултати.