МВР

ОД Монтана

 

Началник РУ на МВР - Вършец

Главен инспектор Мариян Спиридонов Божинов

m_bojinov

   Роден на 28.07.1967 г. в гр. Монтана
   Завършил Висш финансово-стопански институт "Д.А. Ценов" - гр. Свищов
  1996 г. - постъпва като разузнавач в криминална полиция на РУ Монтана
  1997 г. - разузнавач в икономическа полиция на ОДМВР Монтана
  2002 г. - н-к група в Криминална полиция в РУ Монтана
  2010 г. - н-к група в Икономическа полиция в ОДМВР Монтана
  2013 г. - н-к сектор "Противодействие на икономическата престъпност" в отдел "Криминална полиция" на ОДМВР Монтана
 06.11.2019 г. - впд н-к РУ Вършец
 16.03.2020 г. - н-к РУ Вършец

 Приемен ден: вторник /14 ч. - 16 ч./
Тел.: 09527/ 23 69