МВР

ОД Монтана

 

Началник отдел "Административен"

    Теодора Костова

   Родена на 04.09.1983 г. в гр. Монтана
   Завършила Бургаски свободен университет, специалност ”Връзки с обществеността" 
   28.12.2009 г. - постъпва в дирекция "Национална система 112"- МВР
   2012 г. - назначена в сектор "КИАД" в ОД МВР Монтана
   01.02.2017 г.- началник отдел "Административен"

  С две награди "писмена похвала" от ръководството на ОДМВР и грамота от административния секретар на МВР.
                  Приемен ден: вторник /14 ч. - 16 ч./
Тел: 096/ 396 296