МВР

ОД Монтана

 

Областна дирекция на МВР - Монтана обявява обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява, с предмет: "Ремонт (строително-монтажни дейности) на учебен център "Расника" при ОДМВР – Монтана"

19 юли 2018

АОП № 9078646


     Областна дирекция на МВР - Монтана обявява обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява, с предмет: "Ремонт (строително-монтажни дейности) на учебен център "Расника" при ОДМВР – Монтана"

- Обява за поръчка с УРИ 301000-13892/19.07.2018 г. (№ АОП 9078646) - 3 бр. листа;

- Документация, включваща образци с УРИ 301000-13891/19.07.2018 г. - 42 бр. листа;

- Проект на договор - 8 бр. листа.

Съобщение: На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 09.08.2018 г. Отварянето на получените оферти ще бъде на 13.08.2018 г. от 10:00 часа в сградата на ОДМВР - Монтана, гр. Монтана, бул. Александър Стамболийски № 2

 Протокол от заседание на комисия УРИ 301р-16376 от 17.08.2018 г- 15 листа

Договор  с УРИ 301р-17142/29.08.2018 г. - 8 бр. листа;

Техническо предложение - 5 бр. листа;

Ценово предложение - 7 бр. листа

 30 август 2018 | 11:12