МВР

ОД Монтана

 

ОДМВР-Монтана обявява обществена поръчка, с предмет „Ремонт (строително-монтажни дейности) на сгради, стопанисвани от ОД МВР – Монтана за две обособени позиции: 1. Сграда на РУ – Вършец и 2. Сграда на РУ - Лом

16 авг 2018

АОП 9079709

Областна дирекция на МВР - Монтана обявява обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП - събиране на оферти с обява, с предмет „Ремонт (строително-монтажни дейности) на сгради, стопанисвани от ОД МВР – Монтана за две обособени позиции: 1. Сграда на РУ – Вършец и 2. Сграда на РУ - Лом“.

Обява за поръчка с УРИ 301р-16237/16.08.2018 г. - 3 листа.

Документация с УРИ 301р-16236/16.08.2018 г.- 45 листа.

Проект на договор - 8 листа.

Забележка: На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 07.09.2018 г. Отварянето на получените оферти ще бъде на 10.09.2018 г. от 10:00 часа в сградата на ОДМВР – Монтана – гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2


Прикачени документи Протокол УРИ 301р-18414-17.09.2018 г. - 14 листа   (pdf - 4,25MB) - 17 сеп 2018 10:02
Договор с УРИ № 19433-01.10.2018 г. - 8 броя листа   (pdf - 3,55MB) - 01 окт 2018 15:32
Техническо предложение - 6 броя листа   (pdf - 1,19MB) - 01 окт 2018 15:32
Ценово предложение - 6 броя листа   (pdf - 1,27MB) - 01 окт 2018 15:33

 12 юли 2019 | 19:28