МВР

ОД Монтана

 

ОД МВР Монтана обявява обществена поръчка с предмет "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОД МВР Монтана, с включени резервни части, материали и консумативи, необх....

03 апр 2018

ЗОП-840544

ОД МВР Монтана обявява обществена поръчка с предмет "Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОД МВР Монтана, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 месеца

Решение

Обявление

Документация

Проект на договор

Образец - опис

Образец - ЕЕДОП

Образец - техническо предложение за изпълнение на поръчката

Образец - декларация за съгласие с клаузите на договора

Образец - срок валидност на офертата

Образец - декларация спазени задължения

Образец - ценово предложение

Протокол по реда на чл. 103 от заседание на комисията

Протокол по реда на чл. 103 от заседание на комисията - окончателен

Решение - определяне на изпълнител

Договор с УРИ 301р-10959/05.06.2018 г.

Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Ценово предложение

Обявление за възложена поръчка с УРИ № 301р-11194/07.06.2018 г.

Извършено плащане на 07.08.2018 г.

Извършено плащане на 10.10.2018 г.

Извършени плащания на 11.10.2018 г.

Извършени плащания на 23.10.2018 г.

Извършени плащания на 23.11.2018 г.

Извършени плащания на 30.11.2018 г.

Извършени плащания на 18.12.2018 г.

Извършени плащания на 19.12.2018 г.

Извършени плащания на 20.12.2018 г.

Извършени плащания на 27.12.2018 г. 

Извършени плащания на 07.02.2019 г.

Извършени плащания на 20.02.2019 г.

Извършени плащания на 07.03.2019 г.

Извършени плащания на 21.03.2019 г.

Извършени плащания на 10.04.2019 г.

Извършени плащания на 19.04.2019 г.

Извършени плащания на 15.05.2019 г.

Извършени плащания на 29.05.2019 г.

Извършени плащания на 10.06.2019 г.

Извършени плащания на 12.06.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка УРИ № 301р-13649/01.07.2019 г. - 4 листа, в PDF формат

Извършени плащания на 11.07.2019 г.

Извършени плащания на 12.07.2019 г.

Извършени плащания на 12.07.2019 г.

Извършени плащания на 12.07.2019 г.

Извършени плащания на 15.07.2019 г.


 


 15 юли 2019 | 14:31