МВР

ОД Монтана

 

Обществена поръчка с предмет "Доставка на 3 (три) броя автомобили за нуждите на ОДМВР - Монтана"

15 авг 2019

АОП 9091452

     ОДМВР - Монтана обявява обществена поръчка с предмет "Доставка на 3 (три) броя автомобили за нуждите на ОДМВР - Монтана"


Обява за поръчка с УРИ 301000-16387/15.08.2019 г. (№ АОП 9091452) - 8 броя листа;

Документация, включваща образци и проект на договор с УРИ 301000-16386/15.08.2019 г. - 59 броя листа;

Информация за публикувана обява с УРИ 301000-16388/15.08.2019 г. - 2 броя листа.


          На основание чл.188, ал. 2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти се удължава до 17.30 часа на 02.09.2019 г. Отварянето на получените оферти ще бъде на 04.09.2019 г. от 10.00 часа в сградата на ОД МВР – Монтана – гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2.                            


Протокол УРИ 301р-19212/11.09.2019 г. - 5 листа
                                               

Договор с УРИ 301р-20615/02.10.2019 г.;

Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Ценово предложение.


 


 03 октомври 2019 | 10:25