МВР

ОД Монтана

 

Обществена поръчка с предмет: "Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на ОДМВР – Монтана на територията на ОДМВР – Монтана по регулирани цени"

12 дек 2017

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на ОДМВР – Монтана на територията на ОДМВР – Монтана по регулирани цени"

Решение за откриване на процедура

Обекти ЧЕЗ

Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

АОП № 819317

Договор УРИ № 301р-4075/21.02.2018 г. с "ЧЕЗ Електро България" АД

Обявление за възложена поръчка с УРИ № 301000-5794/20.03.2018 г. (№ АОП 836428)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, в електронното досие на поръчката

 07 март 2019 | 13:57