МВР

ОД Монтана

 

Обществена поръчка с предмет: "Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на ОД МВР – Монтана, на територията на ОД МВР – Монтана по регулирани цени"

15 яну 2019

АОП 888356

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Снабдяване с електрическа енергия (ниско напрежение) от краен снабдител на ОДМВР - Монтана на територията на ОДМВР - Монтана по регулирани цени"

Решение за откриване на процедура с УРИ 301000-897/15.01.2019 г. (№ АОП 888356)

Списък на обекти на ОДМВР - Монтана

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Договор УРИ 301000-4316/28.02.2019 г. с "ЧЕЗ Електро България" АД

Обявление за възложена поръчка с УРИ 301р-5580/13.03.2019 г. (№ АОП 900306)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка УРИ 301000-4577/05.03.2020 г. - 4 листа, в PDF формат
 06 март 2020 | 09:17