МВР

ОД Монтана

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на природен газ за отопление на сгради на ОДМВР – Монтана, на територията на Община Монтана"

11 яну 2018

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на природен газ за отопление на сгради на ОДМВР – Монтана, на територията на Община Монтана"

Решение за откриване на процедура - 301000-768/11.01.2018 г.

Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Обществената поръчка е регистрирана в АОП с № 823888/11.01.2018 г.

Договор УРИ № 301р-4350/26.02.2018 г. с "Овергаз Мрежи" АД

Договор УРИ № 301р-4349/26.02.2018 г. с "Овергаз Мрежи" АД

Обявление за възложена поръчка с УРИ № 301000-5854/20.03.2018 г. (№ АОП 836494)

 20 март 2018 | 14:27