МВР

ОД Монтана

 

Заповед на министъра на вътрешните работи

27 дек 2012

за определяне на участник, спечелил проведения на 10.12.2012 г. търг с тайно наддаване в ОД МВР-Монтана за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, представляващо помещение за банков офис

 

Прикачени документи заповед - текст   (pdf - 667,00KB) - 12 юни 2017 14:49

 23 май 2017 | 16:45