МВР

ОД Монтана

 

Обява за търг с тайно наддаване

07 ное 2012

 Министерство на вътрешните работи съобщава, че със Заповед рег. № Із-2241/02.11.2012 г. на министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на МВР, както следва:
 Помещение с площ от 12,24 кв.м. на първия етаж в административната сграда на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Монтана, в гр. Монтана, ул. “Искър” №11, предназначено за банков офис.
Срок на наемното правоотношение – 7 години, при първоначална месечна наемна цена 504,29 лв., без ДДС.
Депозит за участие – 10 % от първоначалната месечна наемна цена, без ДДС.
Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден от 9,00 ч. - 12,00 ч. и от 14,00 - 17,00ч. за периода от 07.11.2012 г. и до 15,00 ч. на 07.12.2012 г. в касата на ОДМВР гр. Монтана.
Цена на тръжната документация – 10 лв.

Краен срок за подаване на заявления – до 17,00 ч. на 07.12.2012 г. в  деловодството на ОД МВР гр. Монтана, ул.”Александър Стамболийски” №2.

Търгът ще се проведе на 10.12.2012 година от 14.00 часа в  сградата на ОДМВР гр.Монтана, ул.”Ал. Стамболийски”№2, етаж ІV, заседателна зала.

Телефони за връзка: 096/ 396 455 –  Светлин Луканов

 23 май 2017 | 16:45