МВР

ОД Монтана

 

25 юни 2020

График на срещите на мобилните полицейски екипи през месец юли

02.07.2020 г. - община Бойчиновци
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Лехчево
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Громшин
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Кобиляк

07.07.2020 г. - община Вълчедръм
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Игнатово
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Ботево
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Разград

09.07.2020 г. - община Чипровци
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Мартиново
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Железна
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Челюстница

14.07.2020 г. - община Лом
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Ковачица
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Замфир
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Долно Линево

16.07.2020 г. - община Медковец
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Аспарухово
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Медковец
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Расово

21.07.2020 г. - община Берковица
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Мездрея
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Песочница
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Бокиловци

23.07.2020 г. - община Берковица
09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Черешовица
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Котеновци
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Бистрилица

28.07.2020 г. - община Якимово

09,30 ч. - 10,30 ч. - с. Якимово
11,00 ч. - 12,00 ч. - с. Долно Церовене
12,30 ч. - 13,30 ч. - с. Дългоделци
Изображения

 25 юни 2020 | 16:43