МВР

ОД Монтана

 

12 януари 2021

График на срещите на мобилните полицейски екипи с жителите на малките населени места и представителите на местната власт през януари 2021 г.

12.01.2021 г. – община Монтана
09.30 ч. –10.30 ч. – с. Славотин
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Д-р Йосифово
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Студено буче
 
14.01.2021 г. – община Монтана
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Винище
11.00 ч. – 12.00ч. – с. Горна Вереница
12.30ч. – 13.30ч. – с. Долна Вереница

21.01.2021 г. – община Монтана
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Благово
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Николово
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Долно Белотинци

28.01.2021 г. – община Вълчедръм и община Бойчиновци
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Бъзовец
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Септемврийци
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Мадан
Изображения

 13 януари 2021 | 14:21