МВР

ОД Монтана

 

27 май 2020

Информационно – разяснителни кампании на противопожарните органи за опазване от пожари на земеделската продукция и горите

 С повишаването на средните дневни температури расте и рискът от пожари в земеделските територии и горските масиви. За намаляване броя на инцидентите, възникнали поради човешка дейност, както и за опазване живота и здравето на хората чрез формиране на безопасно поведение, ГДПБЗН – МВР стартира информационно – разяснителните кампании „СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ – НАУЧИ КАК“ и „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“.
  За успешното опазване на земеделската продукция, горите и имуществото на гражданите ГДПБЗН - МВР разработи брошури, в които припомня основни правила за превенция на пожарите в посевите и горските масиви. Допълнителна информация (изисквания, правила, новини) за провежданите кампании е достъпна в информационния сайт на ГДПБЗН – МВР – www.pojarna.com
Изображения

 27 май 2020 | 14:46