МВР

ОД Монтана

 

18 май 2020

Съвместни екипи на полицията и жандармерията ще следят за опазването на селскостопанската продукция

  ОДМВР Монтана разработи план с множество мероприятия за ограничаване и предотвратяване на престъпни посегателства и палежи при прибиране на реколтата от тазгодишната селскостопанска продукция. През 2019 г. са образувани четири досъдебни производства за палежи на селскостопанска продукция на територията на РУ Лом и едно досъдебно производство за кражба на препарати за растителна защита в РУ Монтана.
 Съвместните действия по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността ще бъдат осъществявани от служители на Зонално Жандармерийско Управление- Монтана, Граничен Полицейски Участък - гр. Чипровци и 4-те Районни управления в областта. Мерките включват работни срещи с частни охранителни фирми, изпълняващи дейност по охрана на селскостопанско имущество, на които се акцентира върху засилване на бдителността и регламентират реда на обмен на информация. С кметове и кметски наместници, председатели на земеделски кооперации и управители на фирми се обсъждат мерките и начините за охраната на складовите бази, в които се съхранява продукцията.
  Полицейските наряди, обхождащи земеделските територии в малките населени места и вилни зони, ще следят за недопускане на престъпни посегателства и палежи в земеделските блокове. Полицейските и младши полицейски инспектори ще извършват инструктажи на полските пазачи, назначени от кметовете по места.
  Системни полицейски проверки ще има на пътни превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция. При контролната дейност ще се проверяват техническата изправност, наличието на застраховка „Гражданска отговорност”, винетен стикер, документи за годишен технически преглед, противопожарното оборудване на пътното превозно средство. Засилен ще е контролът при проверките на извънгабаритна земеделска техника и прикачения към нея инвентар и ремаркета, обозначаването им със светлинна сигнализация и светлоотразителни елементи, както и наличие на необходимия брой съпроводителни автомобили. Полицейските служители ще следят за опазването на околната среда от всички участници в движението по пътищата и за укрепването на превозваните товари.
  Полицейско присъствие ще има в районите с обособените пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция. Планирани са още специализирани полицейски операции в земеделските райони, както и съвместни проверки с контролните органи на Министерство на земеделието и храните, Комисия за защита на потребителите, Изпълнителна агенция по горите, Държавна комисия за стокови борси и тържища и Териториалната дирекция на НАП. 
Изображения

 27 май 2020 | 10:59