МВР

ОД Монтана

 

10 октомври 2019

Спад от 28 % на регистрираните криминални престъпления и двукратно увеличение на пътно-транспортния травматизъм отчита ОДМВР Монтана през месец септември

  Спад от 28 % на регистрираните криминални престъпления отчита ОДМВР Монтана за месец септември на настоящата година - 113 криминални престъпления, спрямо 159 за септември 2018 г. Разкриваемостта на общо криминалните престъпления през месеца е 30,10 %, спрямо 25,10 % за септември 2018 г.
  Регистрираните престъпления против собствеността бележат значителен спад в сравнение с месец септември 2018 год. от около 39 %. / 38 престъпления, при 63 бр. през 2018 г./
  Престъпленията против личността през месец септември 2019 г. запазват нивото си в сравнение с месец септември 2018 год. Регистрираните за месец септември 2019г. са 14 престъпления, при 13 през септември 2018г.
Грабежи – няма регистриран грабежи за месец септември 2019г., при 1 бр. такъв за месец септември 2018 г.
  Кражби – значително намаление с около 50 %. Регистрирани за септември 2019 г. са 29 , срещу 57 за септември 2018 г.
  Измами – запазване нивото, 1 измама за месец септември 2019 г., при също регистрирана за месец септември 2018 г.
  Умишлени убийства – през периода септември 2019г. не е регистрирано умишлено убийство, при също липса на такова за същия период на 2018г.
  Посегателства спрямо МПС – няма регистрирани за септември 2019г. престъпления от този род, при 1 бр. такова за месец за 2018г.
  Палежи – намаление на регистрираните за периода на месец септември 2019 г.с 100 %, 3 бр., при регистрирани 6 бр., такива за месец септември 2018г.
  Наркотици – намаление на нивото на регистрирани за месец септември 2019 г., които са 4 бр., срещу 6 бр. за същия период на 2018 г.
   През месеца са установени 21 извършители на престъпления
   Извършителите на престъпления до 18 г. са 5, между 18-30 г. – отново 5, 5 лица на възраст межда 30-40 год. и 6 - над 40 г. 33 % от установените извършители са регистрирани като лица с минали осъждания, а едно - с криминални регистрации, останалите 62 % от извършителите не са били установявани като криминално проявени и регистрирани за извършени предишни престъпления.
  Съгласно данните от полицейската статистика за периода от 01.09.2019 г. до 30.09.2019 г. са установени и общо 54 потърпевши от престъпления. 65 % от потърпевшите лица са лица над 40 г. възраст, възрастовата граница от 31-40г. съставляват 15 %, при 18-30г. също 13 % или 7 бр.лица, а потърпевшите под 18 г. са 9 %.
  През месеца мобилните екипи на територията на ОД МВР Монтана са посетили 24 населени места и са провели 20 срещи с кметове и кметски наместници и жители на селата - на територията на РУ Монтана – с. Портитовци, с. Охрид, с. Пали лула, с. Г. Дамяново, с. Каменна рикса, с. Видлица, с. Превала, с. Горна лука, с. Митровци, с. Вирове, с. Габровница, с. Безденица, на територията на РУ Лом - с. Сливата, с. Добри дол, с. Орсоя, с. Разград, с. Черни връх, с. Мокреш, с .Якимово, с. Дългоделци, и с. Долно Церовене, РУ Берковица – с. Слатина, с. Ягодово и с. Мездрея. При беседите е изразено недоволство относно лошата пътна настилка на път II – 81, между селата с. Долно Церовене и с. Якимово.
 Продължава доброто взаимодействие и координация между ОДМВР – Монтана и ЗЖУ - Монтана по планиране на съвместни действия, ефективно полицейско присъствие на обществени места, в малките населени места, по опазване на обществения ред при спортни мероприятия и опазване на селскостопанската продукция. При проведените беседи представителите на ПБЗН са обърнали внимание на спазване на противопожарните норми и изисквания за недопускане паленето на странища и възникване на пожари в горските и селски трудно достъпни райони. 
  През месец септември в област Монтана са регистрирани 67 пътно-транспортни произшествия, от които 21 тежки. Пострадали са 25 души, 2-ма са загинали. В сравнение със същия месец на предходната година се отчита увеличение на пътно-транспортния травматизъм - тежките ПТП са били 13, жертвите – 2, ранените – 18.
  През месеца са съставени 2 208 актове, фишове и електронни фишове / 590 акта, 353 фиша и 1 177 ел. фиша/. Установени са 1 171 нарушения на скоростта,  141 – за неправилно спиране и паркиране, 93-ма са санкционирани за неспазване на предимство, знаци и сигнали, 89 – за неизползване на обезопасителен колан или каска, 81 – за управление на технически неизправно МПС, 75 – за нередовни пътни документи, 35 – за липса на застраховка „Гражданска отговорност”, 33 – за неправилни маневри, 23 – за неправоспособност, 24 – за употреба на алкохол, 10 – за ползване на мобилен телефон по време на движение. През месеца са глобени 5 пешеходци. През месеца са издадени 121 заповеди за прилагане на административни мерки по ЗДвП. На 67 водачи временно са отнети шофьорските книжки, като 38 от нарушителите са останали без книжки заради неизплатена глоба в срока за доброволно заплащане, 12 – заради липса на Гражданска отговорност, 14 – за управление на МПС с алкохол над 0,5 промила. 28 пътни превозни средства временно са спрени от движение. Прекратени са регистрациите на 26 пътни превозни средства.
 През месеца служителите на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Монтана са участвали в 41 специализирани полицейски операции, като 2 са били по метода за широкообхватен контрол.
Изображения

 10 октомври 2019 | 15:42