МВР

ОД Монтана

 

13 март 2020

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО ВОДАЧИТЕ НА МПС С ГАЗОВИ УРЕДБИ

Във връзка с избягване на струпването на множество хора в пунктовете за регистрация и пререгистрация на МПС, срокът за пререгистрация на автомобили с допълнително монтирани газови уредби се удължава до 31.05.2020 г.

Сектор „Пътна полиция“ пояснява, че собствениците на автомобили, които са ги преоборудвали с газови уредби, а не са отразили това обстоятелство в талоните, ще могат да го сторят до края на месец май.

 
Изображения

 31 март 2020 | 10:37