МВР

ОД Монтана

 

26 юни 2020

269 акта и 311 фиша са съставени в област Монтана в едноседмична акция на Пътна полиция за опазване живота и здравето на децата на пътя

 От 18 юни до 25 юни на територията на страната бе проведена специализирана полицейска операция, насочена към опазване на живота и здравето на децата и младежите, голяма част от които от 15 юни са вече във ваканция.
  В хода на акцията в област Монтана са съставени 269 акта и 311 фиша.
  59 от санкциите са наложени на пешеходци. На водачите на МПС са съставени 521 акта и фиша и 3 заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.
 За пресичане от пешеходци на платното за движение на нерегламентирани за това места са съставени 41 акта, а за неспазване на забранителен сигнал на светофарната уредба от пешеходци – 6 фиша. Друг акцент в операцията бе недопускане управлението на мотопеди и други видове превозни средства от неправоспособни водачи – 54 са заловените неправоспособни водачи, като 7 от тях са били мотопедисти.
 Спрямо водачите на пътни превозни средства бе засилен контролът за недопускане отнемането на предимство на пешеходци – за това нарушение е съставен един акт. За управление на МПС и превоз на пътници без използването на обезопасителни средства са глобени 50 водачи и пътници. При извършения контрол за недопускане на движение на велосипедисти по тротоарите, неизползване на светлоотразителна жилетка в тъмната част на денонощието и управление на технически неизправни велосипеди са санкционирани 3 велосипедиста.
Изображения

 26 юни 2020 | 15:53