МВР

ОД Монтана

 

25 юни 2020

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2020 г.

информация към 29.09.2020 г.

 
     Уважаеми граждани,

  В ОДМВР Монтана е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност, изтичащи през 2020 година.
  Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС), за да се подава заявление за нов документ.
  Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР Монтана:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
- Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
- Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
- Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

 Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11.
Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:
 - подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
 - при вече изтекъл срок на валидност;
 - при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.

  Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.

 Гражданите, които притежават валиден електронен подпис могат да подадат он-лайн заявление за подмяна на лична карта и паспорт на адрес: e_uslugi.mvr.bg.

 Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e_uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР Монтана:
- Изтичащи лични карти през 2020 г. – 13 986 бр., 2021 г. – 20 928 бр.
- Изтичащи паспорти през 2020 г. – 4 034 бр., 2021 г. – 4 246 бр.
- Изтичащи СУМПС през 2020 г. – 9 728 бр., 2021 г. – 9 950 бр.

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 21 - 25 септември 2020 г.

ОДМВР Монтана

492

РУ Лом

186

РУ Берковица

78

РУ Вършец

40 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 14 - 18 септември 2020 г.

ОДМВР Монтана

577

РУ Лом

246

РУ Берковица

101

РУ Вършец

54 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 08 - 11 септември 2020 г.

ОДМВР Монтана

510

РУ Лом

214

РУ Берковица

81

РУ Вършец

43 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 31 август - 04 септември 2020 г.

ОДМВР Монтана

464

РУ Лом

198

РУ Берковица

95

РУ Вършец

54 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 24 - 28 август 2020 г.

ОДМВР Монтана

512

РУ Лом

194

РУ Берковица

79

РУ Вършец

36


 

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 17 - 21 август 2020 г.

ОДМВР Монтана

630

РУ Лом

214

РУ Берковица

76

РУ Вършец

52


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 10 - 14 август 2020 г.

ОДМВР Монтана

413

РУ Лом

216

РУ Берковица

103

РУ Вършец

60 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 03 - 07 август 2020 г.

ОДМВР Монтана

602

РУ Лом

244

РУ Берковица

98

РУ Вършец

60 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 31 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

572

РУ Лом

178

РУ Берковица

88

РУ Вършец

31 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 20 - 24 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

571

РУ Лом

245

РУ Берковица

81

РУ Вършец

38


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 10 - 17 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

466

РУ Лом

292

РУ Берковица

127

РУ Вършец

75 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

626

РУ Лом

238

РУ Берковица

102

РУ Вършец

56


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 29 юни - 03 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

439

РУ Лом

201

РУ Берковица

108

РУ Вършец

19


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 22 - 26 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

482

РУ Лом

208

РУ Берковица

78

РУ Вършец

29


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 15 - 19 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

488

РУ Лом

251

РУ Берковица

79

РУ Вършец

32 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 08 - 12 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

438

РУ Лом

233

РУ Берковица

94

РУ Вършец

36


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 01 - 05 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

429

РУ Лом

272

РУ Берковица

119

РУ Вършец

40


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 26 - 29 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

306

РУ Лом

155

РУ Берковица

73

РУ Вършец

38


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 18 - 22 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

372

РУ Лом

195

РУ Берковица

93

РУ Вършец

34 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 11 - 15 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

347

РУ Лом

157

РУ Берковица

103

РУ Вършец

38 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 01 - 08 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

282

РУ Лом

107

РУ Берковица

71

РУ Вършец

22 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 30 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

178

РУ Лом

68

РУ Берковица

53

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 21 - 24 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

173

РУ Лом

85

РУ Берковица

27

РУ Вършец

10


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 13 - 16 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

114

РУ Лом

36

РУ Берковица

28

РУ Вършец

17 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

145

РУ Лом

54

РУ Берковица

45

РУ Вършец

6 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 30 март - 03 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

93

РУ Лом

44

РУ Берковица

30

РУ Вършец

5


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16 - 27 март 2020 г.

ОДМВР Монтана

162

РУ Лом

83

РУ Берковица

71

РУ Вършец

37 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 02 - 06 март 2020 г.

ОДМВР Монтана

553

РУ Лом

120

РУ Берковица

46

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 24 - 28 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

380

РУ Лом

113

РУ Берковица

59

РУ Вършец

15 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 17 - 21 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

429

РУ Лом

136

РУ Берковица

63

РУ Вършец

15


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 10 - 14 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

265

РУ Лом

80

РУ Берковица

46

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 03 - 07 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

238

РУ Лом

123

РУ Берковица

46

РУ Вършец

24


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 31 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

245

РУ Лом

103

РУ Берковица

49

РУ Вършец

23


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 20 - 24 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

262

РУ Лом

131

РУ Берковица

61

РУ Вършец

24


  

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 12 - 17 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

309

РУ Лом

96

РУ Берковица

60

РУ Вършец

16


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

315

РУ Лом

146

РУ Берковица

63

РУ Вършец

29


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 30 декември 2019 г. - 03 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

220

РУ Лом

67

РУ Берковица

52

РУ Вършец

24


 

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16-27 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

408

РУ Лом

129

РУ Берковица

67

РУ Вършец

9
 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 09-13 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

153

РУ Лом

65

РУ Берковица

22

РУ Вършец

19 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 02-06 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

147

РУ Лом

51

РУ Берковица

35

РУ Вършец

7

Гражданите ще могат да правят справки за невръчени глоби по ЗДвП през интернет портала на МВР

Услугата ще е достъпна от 24 юни 2020 г., проверката ще се извършва по номер на свидетелство за управление и ЕГН

От 24 юни гражданите ще могат да правят справка чрез Портала за административни услуги на МВР за невръчени им наказателни постановления (НП) и електронни фишове. До настоящия момент те имаха възможност да правят проверка само за дължими глоби по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) по влезли в сила фишове, електронни фишове и НП.

Чрез услугата „Проверка на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане“ (
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index), при въвеждане на номер на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) и ЕГН/ЛНЧ, те ще могат да проверяват по интернет както за неплатени задължения, така и за наличие на издадени, но невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове.

Както и досега при наличие на връчени и влезли в сила наказателни документи, по които се дължи глоба, се извежда списък с неплатени задължения и е осигурена възможност за заплащане на дължимите суми директно през Портала за административни услуги на МВР. Другите възможности за заплащане задълженията са чрез терминално устройство в структура на МВР, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и чрез КЕШ-терминали.

От 24 юни при наличие на невръчени НП и електронни фишове на екрана ще се визуализира информационно съобщение за това.

Важно е гражданите да знаят, че за да стане дължима глобата наложена с административно-наказателен документ, не отпада необходимостта той първо да бъде връчен и влязъл в сила, съгласно нормативно заложените срокове. Стъпките тук са две. Електронен фиш може да бъде връчен във всяко районно управление на МВР или в звено „Пътна полиция“, като след връчване може да бъде заплатен веднага чрез ПОС-терминал на място или Портала, както и останалите начини - по банков или чрез КЕШ-терминал. За връчване на наказателни постановления е необходимо водачът да посети ЛИЧНО звеното на „Пътна полиция“ към областната дирекция на МВР по постоянен адрес.

По-долу са визуализирани съобщенията, които връща Портала след извършените проверки на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане:

1. Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове и няма неплатени задължения /снимка 1/

2. Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове и има неплатени задължения /снимка 2/

3. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове и няма неплатени задължения /снимка 3/

4. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове и има неплатени задължения /снимка 4/

5. Резултат при въведени грешни данни или липса на съвпадение между ЕГН и СУМПС - не се изпълняват проверки /снимка 5/

24 юни 2020

Мобилен екип на сектор „Български документи за самоличност“-Монтана обслужи на място жители от четири населени места на община Чипровци

  През последната седмица на септември екип на сектор „Български документи за самоличност“ /БДС/ при ОДМВР Монтана обслужи на място 98 жители на гр. Чипровци, с. Железна, с. Бели Мел и с. Превала. Приемът на заявленията за издаване на лични карти заради изтекъл срок на валидност бе осъществен в сградите на кметствата на населените места. Жителите, които не притежаваха актуални биометрични данни – снимка, направена през последните 4 години и 11 месеца, бяха заснети с мобилна биометрична станция при спазване на всички противоепидемични мерки.
  Услугата - посещение на мобилен екип на сектор „БДС”, се извършва за служители на фирми, предприятия, общини и други учреждения, както и за трудноподвижни хора в техните домове след предварително подадено заявление в Паспортна служба в гр. Монтана/ при трудноподвижни хора от техен близък или кмета на населеното място/.
 През лятото от организирания прием на БДС се възползваха служители на общинската администрация в гр. Монтана. Чрез тази услуга в условията на епидемична обстановка се избягва струпването на хора и чакането на опашки при обслужването на гише.
  От „Български документи за самоличност“ припомнят, че заявления за подмяна на лични документи могат да се подават и преди срока на изтичане на валидността им през тази година. Граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР Монтана, могат да подават заявления за издаване на документи за самоличност във всяко от звената БДС в Монтана, Лом, Берковица и Вършец.
 Граждани, които притежават валиден електронен подпис и валидна биометрия/снимка, направена през последните 4 години и 11 месеца/, могат да ползват услугите за издаване на личен документ чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg. По електронен път е възможно да се подаде заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато СУМПС с ново за същата валидност.
По данни на сектор „БДС”-Монтана през 2020 г. изтича срока на валидност на 13 986 лични карти, 4 034 паспорта и 9 728 СУМПС.

30 сеп 2020

График на срещите на мобилните полицейски екипи с жителите на малките населени места и представителите на местната власт през месец октомври

06.10.2020 г. – община Монтана
09.30 ч. –10.30 ч. – с. Славотин
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Д-р Йосифово
12.30 ч. – 13.30ч . – с. Студено буче

08.10.2020 г. – община Монтана
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Винище
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Горна Вереница
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Долна Вереница

13.10.2020 г. – община Монтана
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Благово
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Николово
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Долно Белотинци

15.10.2020 г. – община Бойчиновци
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Бели брод
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Лехчево
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Бели брег
 
20.10.2020 г. – община Брусарци
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Дъбова махала
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Смирненски
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Одоровци
 
22.10.2020 г. – община Вълчедръм и община Бойчиновци
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Бъзовец
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Септемврийци
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Мадан

27.10.2020 г. – община Берковица
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Балювица
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Боровци
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Гаганица

29. 10.2020 г. – община Берковица и община Вършец
09.30 ч. -10.30 ч. – с. Спанчевци
11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Горно Озирово
12.30 ч. – 13.30 ч. – с. Долно Озирово

29 сеп 2020

ЗА ОД НА МВР МОНТАНА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО