МВР

ОД Монтана

 

24 апр 2018

Гражданите могат да проверяват и погасяват он-лайн задълженията си за нарушения на Закона за движение по пътищата

 ОД МВР Монтана напомня на гражданите, че за тяхно улеснение могат да правят справки за услугите, извършвани от МВР, по електронен път, а също да направят плащания на такси и глоби чрез интернет. 
 Това става през интернет страницата на МВР, рубриката „Административни услуги“ и под рубриката „Електронни справки и услуги“.  В първата опция под заглавие „Задължение по документи, издадени от Пътна полиция-МВР“, може да се направи справка за задължения по фиш, акт за установяване на административно нарушение, наказателно постановление. 
 Необходимо е да се въведе ЕГН или номер на свидетелство за управление на МПС, или на издадения документ /фиш, наказателно постановление/. На същото място може да се извърши и плащане по електронен път.

190 нарушения на скоростта в област Монтана по време на специализираната полицейска операция „24 часа контрол на скоростта“

 За времето от 06,00 ч. на 18 април до 06,00 ч. на 19 април в областта е имало 25 точки за контрол на скоростта. За денонощието са установени 190 нарушения на скоростните режими. 63 от тях са регистрирани от т.нар. камера на тринога, 52 – от стационарна камера и 75 – от мобилни камери, монтирани в 3 полицейски автомобила. 18 от скоростните нарушения за заснети в тъмната част на денонощието.
 По време на операцията не са установени нарушения на движение в населено място над 50 км/ч. Няма регистрирани ПТП с убити и ранени граждани. 
 Операцията „24 часа контрол на скороста” е реализирана в цялата страна, както и във всички държави от Европейския съюз и е във връзка с членството в европейската мрежа на службите на Пътна полиция, известна като Тиспол. Целта й е да се обърне внимание на водачите, че скоростта е една от основните причини за тежки ПТП. 

19 апр 2018

Мобилни екипи от полицейски служители се срещат с представители на местната власт и граждани в малките населени места

график на срещите през месец април

 От ноември 2017 г. мобилни екипи от полицейски служители от охранителна, криминална и икономическа полиция на ОДМВР Монтана провеждат ежемесечни срещи с представителите на местната власт и гражданите в малките населени места.                   
 Изнесените приемни се организират независимо от служителите, определени за обслужване на съответния район. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, както и сигнали, които налагат предпремането на действия от други компетентни институции.
 През април графикът на мобилните екипи е:
- 19.04.2018 г.  – община Вълчедръм
09,30 ч - 10,30 ч. – с. Ботево
11,00 ч. – 12,00 ч. – с. Чемиш
- 26.04.2018 г. – община Медковец
09,30 ч. – 10,30 ч.  – с. Пишурка
11,00 ч. – 12,00 ч. – с. Аспарухово

17 апр 2018

„Пътна полиция” провежда операция за контрол на скоростта

 От днес (16 април) до неделя (22 април) "Пътна полиция" ще проведе специализирана полицейска операция за контрол на скоростта. Тя е заложена в календара на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция (TISPOL) и подобни операции ще има на територията на всички страни членки.
Целта е намаляване на пътнотранспортните произшествия, предизвикани от бързото шофиране. В рамките й екипите на "Пътна полиция" ще са разположени в населените места, главните пътища, магистралите и третокласните шосета и ще следят основно за скоростта.
 В хода на акцията от 6 часа на 18 април до 6 часа на 19 април ще бъде проведена специализирана полицейска операция под названието „24 часа контрол на скоростта“. Както в светлата, така и в тъмната част на денонощието ще бъдат използвани всички налични технически средства за контрол на скоростта – радарни измерители и автоматични технически средства и системи. В операцията ще бъде използвана и нова преносима лазарна камера, която е в експлоатация от 12 март. 
 Статистиката сочи, че през 2017 г. в страната поради движение с превишената и несъобразена скорост са настъпили най-много пътно-транспортни инциденти по вина на водачите. По тази показател данните за Република България са над средното ниво в сравение с държавите-членки на Европейския съюз.

Характеристики на преносима лазарна камера:
Устройството  за контрол на скоростта разполага със собствени батерии, работи самостоятелно и може да установява по няколко нарушения, извършвани от различни автомобили, едновременно. Функционалността му позволява да се следи за нарушения на скоростта в двете посоки на движение. 
Преносимата лазерна камера на тринога е напълно автоматизирана. Полицейските служители избират мястото за контрол на скоростта, разполагат устройството и му задават настройките – разстояние на снимане и допустимата за участъка скорост. Системата извършва всичко останало автоматично, без човешка намеса. След приключване на работа, данните се предават автоматично в Централната база данни на МВР посредством онлайн връзка.

16 апр 2018

ЗА ОД НА МВР МОНТАНА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО