МВР

 

Дейности извършвани от секторите на НИК - МВР

Научноизследователския институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи извършва изследвания в областта на криминалистиката, съдебно медицинската наука, подготвя експерти за различните структурни звена на  Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.

Институтът е член на Европейската мрежа на научноизследователските институти (ENFSI), изпълнява експертни изследвания и търсения в следните области:

Снемане на дактилоскопни отпечатъци на български и чужди граждани 
в НИК - МВР, се извършва след предварително преведена сума по сметка на МВР -  
BG 71BNBG9661 3000 1462 01, BIC BNBGBGSD при БНБ - ЦУ СОФИЯ, както следва:
- за 1 бр. дактилоскопна карта за едно лице - 26,36 лв., със ДДС;
- за 2 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 52,73 лв., със ДДС;
- за 3 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 79,09 лв., със ДДС;
- за 4 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 105,46 лв., със ДДС;
- за 5 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 131,82 лв., със ДДС;
- за 6 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 158,18 лв., със ДДС.

(за снемане на дактилоскопни отпечатъци)
Цените важат от 01 януари 2020 г.

Внимание!!!

Във връзка със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и регистрираните случаи на вирус COVID-19 в България, проведеното извънредно заседание на Министерски съвет на 08.03.2020 г. и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. СНЕМАНЕТО НА ДАКТИЛОСКОПНИ ОТПЕЧАТЪЦИ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД!
Извиняваме се на гражданите за причиненото неудобство!

 
jpg
p1300873 (jpg)
Download (5520 KB)
jpg
p1300851 (jpg)
Download (3307 KB)
jpg
p1300832 (jpg)
Download (3697 KB)
jpg
p1300825 (jpg)
Download (4870 KB)
jpg
p1300802 (jpg)
Download (6251 KB)
jpg
p1300792 (jpg)
Download (3586 KB)
jpg
p1300786 (jpg)
Download (4794 KB)
jpg
p1300771 (jpg)
Download (4485 KB)
jpg
p1300767 (jpg)
Download (5781 KB)
jpg
p1300763 (jpg)
Download (5749 KB)
jpg
p1300743[1] (jpg)
Download (3697 KB)
jpg
p1300743 (jpg)
Download (2212 KB)
jpg
p1300873 (jpg)
Download (5520 KB)
jpg
p1300851 (jpg)
Download (3307 KB)
jpg
p1300832 (jpg)
Download (3697 KB)
jpg
p1300825 (jpg)
Download (4870 KB)
jpg
p1300802 (jpg)
Download (6251 KB)
jpg
p1300792 (jpg)
Download (3586 KB)
jpg
p1300786 (jpg)
Download (4794 KB)
jpg
p1300873 (jpg)
Download (5520 KB)
jpg
p1300851 (jpg)
Download (3307 KB)
jpg
p1300832 (jpg)
Download (3697 KB)
jpg
p1300825 (jpg)
Download (4870 KB)
jpg
p1300802 (jpg)
Download (6251 KB)
jpg
p1300792 (jpg)
Download (3586 KB)
jpg
p1300786 (jpg)
Download (4794 KB)
jpg
p1300771 (jpg)
Download (4485 KB)
jpg
p1300767 (jpg)
Download (5781 KB)
jpg
p1300763 (jpg)
Download (5749 KB)
jpg
p1300743[1] (jpg)
Download (3697 KB)
jpg
p1300743 (jpg)
Download (2212 KB)
jpg
p1300873 (jpg)
Download (5520 KB)
jpg
p1300851 (jpg)
Download (3307 KB)
jpg
p1300832 (jpg)
Download (3697 KB)
jpg
p1300825 (jpg)
Download (4870 KB)
jpg
p1300802 (jpg)
Download (6251 KB)
jpg
p1300792 (jpg)
Download (3586 KB)
jpg
p1300786 (jpg)
Download (4794 KB)
jpg
p1300873 (jpg)
Download (5520 KB)
jpg
p1300851 (jpg)
Download (3307 KB)
jpg
p1300832 (jpg)
Download (3697 KB)
jpg
p1300825 (jpg)
Download (4870 KB)
jpg
p1300802 (jpg)
Download (6251 KB)
jpg
p1300792 (jpg)
Download (3586 KB)
jpg
p1300786 (jpg)
Download (4794 KB)
jpg
p1300771 (jpg)
Download (4485 KB)
jpg
p1300767 (jpg)
Download (5781 KB)
jpg
p1300763 (jpg)
Download (5749 KB)
jpg
p1300743[1] (jpg)
Download (3697 KB)
jpg
p1300743 (jpg)
Download (2212 KB)
jpg
p1300873 (jpg)
Download (5520 KB)
jpg
p1300851 (jpg)
Download (3307 KB)
jpg
p1300832 (jpg)
Download (3697 KB)
jpg
p1300825 (jpg)
Download (4870 KB)
jpg
p1300802 (jpg)
Download (6251 KB)
jpg
p1300792 (jpg)
Download (3586 KB)
jpg
p1300786 (jpg)
Download (4794 KB)