МВР

 

Сектор "Биология, токсикология и морфология"

 

Съдебно-медицинска

Доказване на кръв-групова и видова принадлежност, секрети, косми, снемане на дактилоскопни отпечатъци от разложени трупов

 

Токсико-химически анализ

Откриване и определяне на отровни и силно действащи вещества в биологични части от хора и животни

 

 

Морфологична

Събиране и изследване на микрообекти

 

 

 

 

Портрет по описание

По описание на очевидци, графично възстановяване на меки тъкани на лицето по череп

 

Одорологическа лаборатори

Сравнителни одорологически изследвания и проверка по одоротека