МВР

 

Сектор "Организационно методическа, административна и информационно издателска дейност"

  • Организационно-методическо ръководство, помощ и контрол на БНТЛ и НТЛ в СДВР и РДВР;
  • Осигуряване на научно-техническа информация –преводи, издателска и библиотечна дейности;
  • Административна дейност на НИКК – деловодна, снабдителска, охрана и поддържане на сградата, автомобилен парк и др.;
  • Физическа, мобилизационна подготовка;
  • Квалификация на експертния състав.