МВР

 

Дейности извършвани от секторите на НИК - МВР

Научноизследователския институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи извършва изследвания в областта на криминалистиката, съдебно медицинската наука, подготвя експерти за различните структурни звена на  Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.

Институтът е член на Европейската мрежа на научноизследователските институти (ENFSI), изпълнява експертни изследвания и търсения в следните области:

Снемане на дактилоскопни отпечатъци на български и чужди граждани 
в НИК - МВР, се извършва след предварително преведена сума по сметка на МВР -  
BG 71BNBG9661 3000 1462 01, BIC BNBGBGSD при БНБ - ЦУ СОФИЯ, както следва:
- за 1 бр. дактилоскопна карта за едно лице - 24,47 лв.;
- за 2 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 48,95 лв.;
- за 3 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 73,42 лв.;
- за 4 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 97,90 лв.;
- за 5 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 122,36 лв.;
- за 6 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 146,83 лв.

(за снемане на дактилоскопни отпечатъци)

 

 
jpg
img016 (jpg)
Download (798 KB)
jpg
img015 (jpg)
Download (805 KB)
jpg
img014 (jpg)
Download (798 KB)
jpg
img013 (jpg)
Download (1484 KB)
jpg
img012 (jpg)
Download (1224 KB)
jpg
img012 (jpg)
Download (1224 KB)
jpg
img011 (jpg)
Download (1030 KB)
jpg
img010 (jpg)
Download (1250 KB)
jpg
img009 (jpg)
Download (1289 KB)
jpg
img008 (jpg)
Download (763 KB)
jpg
img008 (jpg)
Download (763 KB)
jpg
img007 (jpg)
Download (1134 KB)
jpg
img006 (jpg)
Download (1277 KB)
jpg
img016 (jpg)
Download (798 KB)
jpg
img015 (jpg)
Download (805 KB)
jpg
img014 (jpg)
Download (798 KB)
jpg
img013 (jpg)
Download (1484 KB)
jpg
img012 (jpg)
Download (1224 KB)
jpg
img012 (jpg)
Download (1224 KB)
jpg
img011 (jpg)
Download (1030 KB)
jpg
img010 (jpg)
Download (1250 KB)
jpg
img009 (jpg)
Download (1289 KB)
jpg
img008 (jpg)
Download (763 KB)
jpg
img008 (jpg)
Download (763 KB)
jpg
img007 (jpg)
Download (1134 KB)
jpg
img006 (jpg)
Download (1277 KB)
jpg
img016 (jpg)
Download (798 KB)
jpg
img015 (jpg)
Download (805 KB)
jpg
img014 (jpg)
Download (798 KB)
jpg
img013 (jpg)
Download (1484 KB)
jpg
img012 (jpg)
Download (1224 KB)
jpg
img012 (jpg)
Download (1224 KB)
jpg
img011 (jpg)
Download (1030 KB)
jpg
img010 (jpg)
Download (1250 KB)
jpg
img009 (jpg)
Download (1289 KB)
jpg
img008 (jpg)
Download (763 KB)
jpg
img008 (jpg)
Download (763 KB)
jpg
img007 (jpg)
Download (1134 KB)
jpg
img006 (jpg)
Download (1277 KB)