МВР

 

Дейности извършвани от секторите на НИК - МВР

Научноизследователския институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи извършва изследвания в областта на криминалистиката, съдебно медицинската наука, подготвя експерти за различните структурни звена на  Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.

Институтът е член на Европейската мрежа на научноизследователските институти (ENFSI), изпълнява експертни изследвания и търсения в следните области:

Снемане на дактилоскопни отпечатъци на български и чужди граждани 
в НИК - МВР, се извършва след предварително преведена сума по сметка на МВР -  
BG 71BNBG9661 3000 1462 01, BIC BNBGBGSD при БНБ - ЦУ СОФИЯ, както следва:
- за 1 бр. дактилоскопна карта за едно лице - 24,47 лв.;
- за 2 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 48,95 лв.;
- за 3 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 73,42 лв.;
- за 4 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 97,90 лв.;
- за 5 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 122,36 лв.;
- за 6 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 146,83 лв.

(за снемане на дактилоскопни отпечатъци)

 

 
jpg
img005 (jpg)
Download (810 KB)
jpg
img004 (jpg)
Download (958 KB)
jpg
img003 (jpg)
Download (880 KB)
jpg
img002 (jpg)
Download (141 KB)
jpg
img001 (jpg)
Download (202 KB)
jpg
DSC_4099 (jpg)
Download (3923 KB)
jpg
DSC_4094 (jpg)
Download (4155 KB)
jpg
DSC_4093 (jpg)
Download (3737 KB)
jpg
DSC_4087 (jpg)
Download (3169 KB)
jpg
DSC_4086 (jpg)
Download (2380 KB)
jpg
DSC_4077 (jpg)
Download (2584 KB)
jpg
DSC_4075 (jpg)
Download (3254 KB)
jpg
DSC_4072 (jpg)
Download (3489 KB)
jpg
DSC_4069 (jpg)
Download (1476 KB)
jpg
DSC_4068 (jpg)
Download (3425 KB)
jpg
DSC_4058 (jpg)
Download (3594 KB)
jpg
DSC_4052 (jpg)
Download (3258 KB)
jpg
DSC_4043 (jpg)
Download (2831 KB)
jpg
DSC_4042 (jpg)
Download (3965 KB)
jpg
DSC_4036 (jpg)
Download (2091 KB)
jpg
img005 (jpg)
Download (810 KB)
jpg
img004 (jpg)
Download (958 KB)
jpg
img003 (jpg)
Download (880 KB)
jpg
img002 (jpg)
Download (141 KB)
jpg
img001 (jpg)
Download (202 KB)
jpg
DSC_4099 (jpg)
Download (3923 KB)
jpg
DSC_4094 (jpg)
Download (4155 KB)
jpg
DSC_4093 (jpg)
Download (3737 KB)
jpg
DSC_4087 (jpg)
Download (3169 KB)
jpg
DSC_4086 (jpg)
Download (2380 KB)
jpg
DSC_4077 (jpg)
Download (2584 KB)
jpg
DSC_4075 (jpg)
Download (3254 KB)
jpg
DSC_4072 (jpg)
Download (3489 KB)
jpg
DSC_4069 (jpg)
Download (1476 KB)
jpg
DSC_4068 (jpg)
Download (3425 KB)
jpg
DSC_4058 (jpg)
Download (3594 KB)
jpg
DSC_4052 (jpg)
Download (3258 KB)
jpg
DSC_4043 (jpg)
Download (2831 KB)
jpg
DSC_4042 (jpg)
Download (3965 KB)
jpg
DSC_4036 (jpg)
Download (2091 KB)
jpg
img005 (jpg)
Download (810 KB)
jpg
img004 (jpg)
Download (958 KB)
jpg
img003 (jpg)
Download (880 KB)
jpg
img002 (jpg)
Download (141 KB)
jpg
img001 (jpg)
Download (202 KB)
jpg
DSC_4099 (jpg)
Download (3923 KB)
jpg
DSC_4094 (jpg)
Download (4155 KB)
jpg
DSC_4093 (jpg)
Download (3737 KB)
jpg
DSC_4087 (jpg)
Download (3169 KB)
jpg
DSC_4086 (jpg)
Download (2380 KB)
jpg
DSC_4077 (jpg)
Download (2584 KB)
jpg
DSC_4075 (jpg)
Download (3254 KB)
jpg
DSC_4072 (jpg)
Download (3489 KB)
jpg
DSC_4069 (jpg)
Download (1476 KB)
jpg
DSC_4068 (jpg)
Download (3425 KB)
jpg
DSC_4058 (jpg)
Download (3594 KB)
jpg
DSC_4052 (jpg)
Download (3258 KB)
jpg
DSC_4043 (jpg)
Download (2831 KB)
jpg
DSC_4042 (jpg)
Download (3965 KB)
jpg
DSC_4036 (jpg)
Download (2091 KB)