МВР

 

Дейности извършвани от секторите на НИК - МВР

Научноизследователския институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи извършва изследвания в областта на криминалистиката, съдебно медицинската наука, подготвя експерти за различните структурни звена на  Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.

Институтът е член на Европейската мрежа на научноизследователските институти (ENFSI), изпълнява експертни изследвания и търсения в следните области:

 

Снемане на дактилоскопни отпечатъци на български и чужди граждани 
в НИК - МВР, се извършва след предварително преведена сума по сметка на МВР -  
BG 71BNBG9661 3000 1462 01, BIC BNBGBGSD при БНБ - ЦУ СОФИЯ, както следва:
- за 1 бр. дактилоскопна карта за едно лице - 26,36 лв., със ДДС;
- за 2 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 52,73 лв., със ДДС;
- за 3 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 79,09 лв., със ДДС;
- за 4 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 105,46 лв., със ДДС;
- за 5 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 131,82 лв., със ДДС;
- за 6 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 158,18 лв., със ДДС.

(за снемане на дактилоскопни отпечатъци)
Цените важат от 01 януари 2020 г.


Внимание!!!

ОТ 15.06.2020 г., СНЕМАНЕТО НА ДАКТИЛОСКОПНИ ОТПЕЧАТЪЦИ СЕ ВЪЗОБНОВЯВА.

 
jpg
DSC_4069 (jpg)
Download (1476 KB)
jpg
DSC_4068 (jpg)
Download (3425 KB)
jpg
DSC_4058 (jpg)
Download (3594 KB)
jpg
DSC_4052 (jpg)
Download (3258 KB)
jpg
DSC_4043 (jpg)
Download (2831 KB)
jpg
DSC_4042 (jpg)
Download (3965 KB)
jpg
DSC_4036 (jpg)
Download (2091 KB)
jpg
DSC_4028 (jpg)
Download (3502 KB)
jpg
DSC_4025 (jpg)
Download (3031 KB)
jpg
DSC_4022 (jpg)
Download (2642 KB)
jpg
DSC_4019 (jpg)
Download (3403 KB)
jpg
DSC_4016 (jpg)
Download (4109 KB)
jpg
DSC_4015 (jpg)
Download (3609 KB)
jpg
DSC_4014 (jpg)
Download (4682 KB)
jpg
DSC_4011 (jpg)
Download (3308 KB)
jpg
DSC_4007 (jpg)
Download (3797 KB)
jpg
DSC_4004 (jpg)
Download (3137 KB)
jpg
DSC_4003 (jpg)
Download (2347 KB)
jpg
DSC_3998 (jpg)
Download (1217 KB)
jpg
DSC_4069 (jpg)
Download (1476 KB)
jpg
DSC_4068 (jpg)
Download (3425 KB)
jpg
DSC_4058 (jpg)
Download (3594 KB)
jpg
DSC_4052 (jpg)
Download (3258 KB)
jpg
DSC_4043 (jpg)
Download (2831 KB)
jpg
DSC_4042 (jpg)
Download (3965 KB)
jpg
DSC_4036 (jpg)
Download (2091 KB)
jpg
DSC_4028 (jpg)
Download (3502 KB)
jpg
DSC_4025 (jpg)
Download (3031 KB)
jpg
DSC_4022 (jpg)
Download (2642 KB)
jpg
DSC_4019 (jpg)
Download (3403 KB)
jpg
DSC_4016 (jpg)
Download (4109 KB)
jpg
DSC_4015 (jpg)
Download (3609 KB)
jpg
DSC_4014 (jpg)
Download (4682 KB)
jpg
DSC_4011 (jpg)
Download (3308 KB)
jpg
DSC_4007 (jpg)
Download (3797 KB)
jpg
DSC_4004 (jpg)
Download (3137 KB)
jpg
DSC_4003 (jpg)
Download (2347 KB)
jpg
DSC_3998 (jpg)
Download (1217 KB)
jpg
DSC_4069 (jpg)
Download (1476 KB)
jpg
DSC_4068 (jpg)
Download (3425 KB)
jpg
DSC_4058 (jpg)
Download (3594 KB)
jpg
DSC_4052 (jpg)
Download (3258 KB)
jpg
DSC_4043 (jpg)
Download (2831 KB)
jpg
DSC_4042 (jpg)
Download (3965 KB)
jpg
DSC_4036 (jpg)
Download (2091 KB)
jpg
DSC_4028 (jpg)
Download (3502 KB)
jpg
DSC_4025 (jpg)
Download (3031 KB)
jpg
DSC_4022 (jpg)
Download (2642 KB)
jpg
DSC_4019 (jpg)
Download (3403 KB)
jpg
DSC_4016 (jpg)
Download (4109 KB)
jpg
DSC_4015 (jpg)
Download (3609 KB)
jpg
DSC_4014 (jpg)
Download (4682 KB)
jpg
DSC_4011 (jpg)
Download (3308 KB)
jpg
DSC_4007 (jpg)
Download (3797 KB)
jpg
DSC_4004 (jpg)
Download (3137 KB)
jpg
DSC_4003 (jpg)
Download (2347 KB)
jpg
DSC_3998 (jpg)
Download (1217 KB)