МВР

 

Дейности извършвани от отделите и секторите на НИК - МВР

Националният институт по криминалистика ( НИК ) към Министерството на вътрешните работи извършва изследвания в областта на криминалистиката, съдебно-медицинската наука, подготвя експерти за различните структурни звена на  Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.

Институтът е член на Европейската мрежа на научноизследователските институти (ENFSI), изпълнява експертни изследвания и търсения в следните области:

 

Снемане на дактилоскопни отпечатъци на български и чужди граждани 
в НИК - МВР, се извършва след предварително преведена сума по сметка на МВР -  
BG 71BNBG9661 3000 1462 01, BIC BNBGBGSD при БНБ - ЦУ СОФИЯ, както следва:
- за 1 бр. дактилоскопна карта за едно лице - 28.00 лв., със ДДС;
- за 2 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 55,99 лв., със ДДС;
- за 3 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 83,99 лв., със ДДС;
- за 4 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 111,98 лв., със ДДС;
- за 5 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 139,98 лв., със ДДС;
- за 6 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 167,98 лв., със ДДС.

(за снемане на дактилоскопни отпечатъци)
Цените важат от 01 януари 2020 г.


Внимание!!!

ОТ 15.06.2020 г., СНЕМАНЕТО НА ДАКТИЛОСКОПНИ ОТПЕЧАТЪЦИ СЕ ВЪЗОБНОВЯВА.

 

Final-presentation-proekt-abis-dna-afis 03

юни 24, 2020, 14:09 by Стефан Янев
Download (pdf) 2699 KB

Final-presentation-proekt-abis-dna-afis 03

юни 24, 2020, 14:09 by Стефан Янев
Download (pdf) 2699 KB

Final-presentation-proekt-abis-dna-afis 03

юни 24, 2020, 14:09 by Стефан Янев
Download (pdf) 2699 KB