МВР

 

Дейности извършвани от секторите на НИК - МВР

Научноизследователския институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи извършва изследвания в областта на криминалистиката, съдебно медицинската наука, подготвя експерти за различните структурни звена на  Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.

Институтът е член на Европейската мрежа на научноизследователските институти (ENFSI), изпълнява експертни изследвания и търсения в следните области:

Снемане на дактилоскопни отпечатъци на български и чужди граждани 
в НИК - МВР, се извършва след предварително преведена сума по сметка на МВР -  
BG 71BNBG9661 3000 1462 01, BIC BNBGBGSD при БНБ - ЦУ СОФИЯ, както следва:
- за 1 бр. дактилоскопна карта за едно лице - 24,47 лв.;
- за 2 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 48,95 лв.;
- за 3 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 73,42 лв.;
- за 4 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 97,90 лв.;
- за 5 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 122,36 лв.;
- за 6 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 146,83 лв.

(за снемане на дактилоскопни отпечатъци)

 

 

Петя_Николаева_Колева-младши експерт

юни 21, 2019, 15:31 by User Not Found
Download (pdf) 430 KB

Петя_Николаева_Колева-младши експерт

юни 21, 2019, 15:31 by User Not Found
Download (pdf) 430 KB

Петя_Николаева_Колева-младши експерт

юни 21, 2019, 15:31 by User Not Found
Download (pdf) 430 KB