МВР

 

Дейности извършвани от секторите на НИК - МВР

Научноизследователския институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи извършва изследвания в областта на криминалистиката, съдебно медицинската наука, подготвя експерти за различните структурни звена на  Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.

Институтът е член на Европейската мрежа на научноизследователските институти (ENFSI), изпълнява експертни изследвания и търсения в следните области:

Снемане на дактилоскопни отпечатъци на български и чужди граждани 
в НИК - МВР, се извършва след предварително преведена сума по сметка на МВР -  
BG 71BNBG9661 3000 1462 01, BIC BNBGBGSD при БНБ - ЦУ СОФИЯ, както следва:
- за 1 бр. дактилоскопна карта за едно лице - 26,36 лв., със ДДС;
- за 2 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 52,73 лв., със ДДС;
- за 3 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 79,09 лв., със ДДС;
- за 4 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 105,46 лв., със ДДС;
- за 5 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 131,82 лв., със ДДС;
- за 6 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 158,18 лв., със ДДС.

(за снемане на дактилоскопни отпечатъци)
Цените важат от 01 януари 2020 г.

Внимание!!!

Във връзка със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и регистрираните случаи на вирус COVID-19 в България, проведеното извънредно заседание на Министерски съвет на 08.03.2020 г. и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. СНЕМАНЕТО НА ДАКТИЛОСКОПНИ ОТПЕЧАТЪЦИ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД!
Извиняваме се на гражданите за причиненото неудобство!

 

Списък на служителите от Научноизследователски институ по криминалистика, подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ през 2017г.

фев 2, 2018, 14:22 by User Not Found
Download (doc) 33 KB

Списък на служителите от Научноизследователски институ по криминалистика, подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ през 2017г.

фев 2, 2018, 14:22 by User Not Found
Download (doc) 33 KB

Списък на служителите от Научноизследователски институ по криминалистика, подали декларации по чл. 12 от ЗПУКИ през 2017г.

фев 2, 2018, 14:22 by User Not Found
Download (doc) 33 KB