МВР

 

Дейности извършвани от секторите на НИК - МВР

Научноизследователския институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи извършва изследвания в областта на криминалистиката, съдебно медицинската наука, подготвя експерти за различните структурни звена на  Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.

Институтът е член на Европейската мрежа на научноизследователските институти (ENFSI), изпълнява експертни изследвания и търсения в следните области:

Снемане на дактилоскопни отпечатъци на български и чужди граждани 
в НИК - МВР, се извършва след предварително преведена сума по сметка на МВР -  
BG 71BNBG9661 3000 1462 01, BIC BNBGBGSD при БНБ - ЦУ СОФИЯ, както следва:
- за 1 бр. дактилоскопна карта за едно лице - 26,36 лв., със ДДС;
- за 2 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 52,73 лв., със ДДС;
- за 3 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 79,09 лв., със ДДС;
- за 4 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 105,46 лв., със ДДС;
- за 5 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 131,82 лв., със ДДС;
- за 6 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 158,18 лв., със ДДС.

(за снемане на дактилоскопни отпечатъци)
Цените важат от 01 януари 2020 г.

Внимание!!!

Във връзка със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и регистрираните случаи на вирус COVID-19 в България, проведеното извънредно заседание на Министерски съвет на 08.03.2020 г. и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. СНЕМАНЕТО НА ДАКТИЛОСКОПНИ ОТПЕЧАТЪЦИ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД!
Извиняваме се на гражданите за причиненото неудобство!

 

Guidance-QCC-VAL-002-Annex

май 21, 2019, 13:16 by User Not Found
Download (pdf) 1199 KB

Guidance-QCC-VAL-002-Annex

май 21, 2019, 13:16 by User Not Found
Download (pdf) 1199 KB

Guidance-QCC-VAL-002-Annex

май 21, 2019, 13:16 by User Not Found
Download (pdf) 1199 KB