МВР

 

Дейности извършвани от отделите и секторите на НИК - МВР

Националният институт по криминалистика ( НИК ) към Министерството на вътрешните работи извършва изследвания в областта на криминалистиката, съдебно-медицинската наука, подготвя експерти за различните структурни звена на  Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.

Институтът е член на Европейската мрежа на научноизследователските институти (ENFSI), изпълнява експертни изследвания и търсения в следните области:

 

Снемане на дактилоскопни отпечатъци на български и чужди граждани 
в НИК - МВР, се извършва след предварително преведена сума по сметка на МВР -  
BG 71BNBG9661 3000 1462 01, BIC BNBGBGSD при БНБ - ЦУ СОФИЯ, както следва:
- за 1 бр. дактилоскопна карта за едно лице - 28.00 лв., със ДДС;
- за 2 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 55,99 лв., със ДДС;
- за 3 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 83,99 лв., със ДДС;
- за 4 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 111,98 лв., със ДДС;
- за 5 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 139,98 лв., със ДДС;
- за 6 бр. дактилоскопни карти за едно лице - 167,98 лв., със ДДС.

(за снемане на дактилоскопни отпечатъци)
Цените важат от 01 януари 2020 г.


Внимание!!!

ОТ 15.06.2020 г., СНЕМАНЕТО НА ДАКТИЛОСКОПНИ ОТПЕЧАТЪЦИ СЕ ВЪЗОБНОВЯВА.

 

Ustroistven pravilnik NIK 2021

фев 4, 2021, 13:33 by Стефан Янев
Download (pdf) 5043 KB

Ustroistven pravilnik NIK 2021

фев 4, 2021, 13:33 by Стефан Янев
Download (pdf) 5043 KB

Ustroistven pravilnik NIK 2021

фев 4, 2021, 13:33 by Стефан Янев
Download (pdf) 5043 KB