МВР

 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ НА НИК-МВР

На 21.01.2015 г. успешно приключи проект „Превенция на престъпността чрез подобряване на капацитета за оглед на местопроизшествия и изследване на биологични и други следи”. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България–Сърбия, водещ партньор е Националният криминалистично–технически център към Дирекцията на полицията на Република Сърбия, а НИКК–МВР е кобенефициент. В рамките на проекта на обща стойност 989 890 евро, от които 470 000 евро са за българската страна, е закупена автоматизирана система за генетичен анализ, валидирана за човешка идентификация (ДНК секвенатор), която е разпределена за ДНК лабораторията на НИКК–МВР. Закупено е и специализирано оборудване за оглед на местопроизшествие и криминалистичен лабораторен анализ. В рамките на шест семинара е проведено специализирано обучение за служителите от правоохранителните органи в пограничните региони на двете държави.

Успешно приключи и проект „Укрепване на сигурността и правосъдието в ЕС, чрез въвеждане на инструментите „Prum” и прилагане на международните стандарти за качество в криминалистичната дейност”, по който НИКК–МВР е в партньорство с Националния институт по криминалистика на румънската полиция. Бюджетът на проекта е 662 595 евро. Проведени са осем петдневни семинара с участието на 160 български специалисти.

 

НИК-МВР работи по следните международни проекти:


1. Норвежки финансов механизъм - 2014-2021 г.

NFM

 
текущ проект.


2. „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в НИК-МВР и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории”, в рамките на програмата „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм  (НФМ) 2014-2021 г.

         В присъствието на зам.-министър Милко Бернер, директора на НИК-МВР Добринка Маркова, представители на партньорите от Националната служба за криминално разследване – Норвегия (Крипос), дирекциите „Международни проекти“ и „Публично управление на бюджета“, директора на ОДМВР-Варна и представители на базовите научно-технически лаборатории при областните дирекции в Бургас, Плевен, Пловдив и СДВР беше даден старт на проекта „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в НИК и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории”. Проектът ще се изпълнява в продължение на 36 месеца, а общият му бюджет е в размер на 1 973 220 евро.  От тях, 1 272 644 евро са за инвестиции в техническо оборудване, а с помощта на останалите средства от бюджета на проекта в размер на 700 576 евро ще бъде закупен софтуер. В рамките на проекта се предвижда да се обнови и разшири оборудването на  четири регионални криминалистични лаборатории в ОДМВР Пловдив, Бургас, Варна и Плевен, и в СДВР. Целта е да се  унифицира техниката, което ще доведе както до по-високо качество, така и до уеднаквяване на показателите при изготвяните в тези лаборатории изследвания. Предвидени са специализирани обучения на експерти в Норвегия и България, и провеждането на научна конференция. Заложено е разработването и издаването на Практическо ръководство по криминалистика.. 
       С реализирането на настоящия проект очакваме повишаване на възможностите на сравнителните анализи на доказателствата, събирани по досъдебните производства, за синтетични наркотици, и изследване на цифрови и документни доказателства, отбеляза зам.-министър Милко Бернер. По думите му по този начин натоварването върху НИК ще се  разпредели между петте регионални лаборатории в страната и като цяло процесът ще се ускори. Новото техническо оборудване ще приближи криминалистичните служби на България и Норвегия, а това безспорно ще усили и сътрудничеството в рамките на Европейския съюз, допълниха представителите на Националната служба за криминално разследване – Норвегия (Крипос). Те изразиха готовност да споделят експертния си опит в различни криминалстични дисциплини с иначе отлично работещите български колеги. Директорът на Научноизследователския институт по криминалистика Добринка Маркова благодари за подкрепата на ръководството на министерството и усърдния труд на колегите си за свършеното до тук и пожела успешна и ползотворна работа занапред.

текущ проект.


3. Проект: „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания” - Фонд "Вътрешна сигурност".

текущ проект.


 

4. Проект: „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националната ДНК и АФИС база данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система за балистични изследвания (АБИС) и включването й в Ballistic Information Network (IBIN)” - Фонд "Вътрешна сигурност". 

Final-presentation-proekt-abis-dna-afis 03

p1300763 p1300786 p1300771 p1300743-1
p1300792 p1300743

приключил проект.

5. „Изграждане на капацитет на експерти по криминалистика” – Тематичен фонд „Сигурност” на българо-швейцарската програма за сътрудничество с партньори АМВР, НИКК-МВР, Школа по криминалистика към Университета на Лозана, Швейцария. По проекта за нуждите на НИКК се предвижда закупуване на система за количествен анализ на ДНК чрез PRS в реално време, специализирани сравнителни микроскопи и стереомикроскоп за балистични и трасологични изследвания, оптична система за дигитален анализ на документи и микроскопско работно място за рутинно наблюдение и заснемане на документи, система за анализ на документи с Full–HD резолюция, както и осветителна система за криминалистични изследвания на видими и невидими дактилоскопни следи и телесни течности във видимия и UV диапазон. Бюджетът на проекта възлиза на 1 176 400 швейцарски франка.

приключил проект.


6. Проект OLAF/2015/D1/038 „Повишаване капацитета на досъдебното разследване и свързаните с него експертно-криминалистични дейности в областта на анализа и изследването на цифрови доказателства” по Програма „Херкулес III”. Програмата е насочена към предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз, като средствата се отпускат по линия на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) към Европейската комисия. Стойността на проекта възлиза на 355 552,00 евро. Той стартира на 21.05.2015 г. и ще приключи на 29.10.2016 г. Предвижда се да се закупи софтуер и хардуер за видео анализ, за аудио анализ, за анализ на носители на цифрова информация, за анализ на интернет комуникации, декриптиращ софтуер, софтуер и хардуер за анализ на мобилни телефони за нуждите на секторите „Идентификационни изследвания”, „Компютърни системи и мрежови устройства” и „Изследване на комуникационни устройства” към НИКК, както и провеждане на специализирано обучение за експертите, които ще работят с хардуера и софтуера.

приключил проект.
7. Проект HOME/2014/ISFP/AG/LAWX/7148 „Укрепване капацитета на криминалистичните институти на Република България, Република Словакия и Република Унгария, с оглед предизвикателствата при изпълнение на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. и Договора от Прюм за реализиране на стратегическите цели на ЕС в борбата с трансграничната престъпност и тероризма”, като НИКК е водещата структура, а партньори в реализирането на проекта са Институтът по криминалистика към Министерството на вътрешните работи на Република Словакия и Институтът по криминалистика към Националната полиция на Република Унгария. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез фонд „Вътрешна сигурност” 2014 по Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество и управлението на кризи. Той стартира на 18.01.2016 г. и ще приключи на 17.07.2018 г. Общата му стойност е 479 935 евро без ДДС, като бюджетът само за НИКК е 362 935 евро.

edited1 3

приключил проект.

ipa

ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ (ИПП) БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ

 

Проект: „Укрепване на криминалистичния капацитет на сръбската и българската полиция в борбата срещу организираната престъпност и трафика на наркотици”

приключил проект.Проект: „Превенция на престъпността чрез подобряване на капацитета за огледи на местопроизшествия и изследване на биологични и други следи”.

приключил проект.bgs

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

ISEC 2011

Проект: „Укрепване на сигурността и правосъдието в ЕС, чрез въвеждане на инструментите Prüm и прилагане на международните стандарти за качество в криминалистичната дейност”.

приключил проект.
EC

ISFP 2014

ФОНД ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

 

Проект: „Повишаване капацитета на полицейското разследване и криминалистичните изследвания”

текущ проект.Проект: „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националната ДНК и АФИС база данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната идентификационна система за балистични изследвания (АБИС) и включването й в Ballistic Information Network (IBIN)”.

текущ проект.
Приключи проект BG/ISF – SO5-NO2-A26 „Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Националните ДНК и АФИС бази данни. Обновяване и разширяване на хардуерното оборудване и софтуера на Автоматизираната система за балистични изследвания (АБИС) и включването й в Ballistic Information Network (IBIN)”, съфинансиран от Националната програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност”  2014 – 2020

DSC_0053DSC_0062DSCN9880DSCN9881DSCN9883DSCN9887DSCN9888DSCN9889DSCN9890DSCN9898DSCN9906DSCN9903